Estimated Website Traffic Worth $2,080 US Dollars - 08 Jul 2016

Tapchibcvt.gov.vn ranks #2,242,280 in the world and generates 950 Page views for daily. FreeWebsiteReport estimates Tapchibcvt.gov.vn for a valuation of $2,080 USD for it's visitor traffic that has the potential for CPC and Display-based advertising. This traffic data suggests the Advertisers with a Traffic Acquisition Cost (TAC) of $2.85 for daily and $85.49 for monthly to spend on advertisements with Tapchibcvt.gov.vn. Tapchibcvt.gov.vn's page load time for 90th percentile measures at 1 sec. Tapchibcvt.gov.vn receives most of it's organic referrals traffic from 67 websites around the world. Tapchibcvt.gov.vn servers are located in the Vietnam.
Calculating Next Update..
Backlink [Detailed Backlinks Reports]
Traffic Estimates
Time Average Site Rank View Rank Views Per-User
3 Month
2,242,2802,509,3362.3
1 Month
1,975,7001,971,8082.8
7 Day
1,209,9751,072,6683.7
1 Day
1,363,524778,8017
ALEXA Traffic Trends
tapchibcvt.gov.vn Daily Traffic Rank Trend Charts
tapchibcvt.gov.vn Daily Reach Charts
tapchibcvt.gov.vn Daily Pageviews Charts
tapchibcvt.gov.vn Organic Google Bing Search Visits Charts
Unique and Geo Vistors
tapchibcvt.gov.vn Quantcast traffic chart
 • Domain NameTapchibcvt.gov.vn
 • Google Page Rank0/10
 • Alexa Website Rank#2,242,280
 • Daily Revenue$2.85
 • Monthly Revenue$85.49
 • Daily Page Views 950
 • Website Backlinks67
 • Last Updated08 Jul 2016
Title

Tạp chí công nghệ thông tin và truyền thông

Description

Là Tạp chí “thông tin - lý luận và khoa học công nghệ” chuyên ngành trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước, Tạp chí luôn hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra, thực hiện chức năng trao đổi thông tin, công bố các kết quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình tiên tiến về thông tin – lý luận khoa học, kỹ thuật, quản lý trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Keywords

kỹ thuật

Reviews & Ratings
1 Stars
Safety

Google Safe Browsing - Safe website. Clean from Viruses, Malicious Worms, Adwares, Trojans, Spywares and Suspicious Phishing Attacks.

Facebook

//www.facebook.com/search.php?q=tapchibcvt

Twitter

//twitter.com/#!/tapchibcvt

BBB Complaints

//www.bbb.org/search/?term=tapchibcvt

Wikipedia

//en.wikipedia.org/wiki/tapchibcvt

Crunchbase

//www.crunchbase.com/organization/tapchibcvt

History

//www.web.archive.org/web/*/tapchibcvt.gov.vn

Whois

http://whois.domaintools.com/tapchibcvt.gov.vn

DMOZ Open Directory
Popularity by Country
Country Ranked Views (%) Users (%)
OTHERS0100.0100.0
Popularity by City
Popularity by Domain and Sub Domains
Sub Domains Views (%)
tapchibcvt.gov.vn100.00
Similar Traffic Websites
Similar Websites
Vietbao.vn
Other Websites Owned By Owner
 • IP Address123.31.19.90
 • CountryVietnam
 • CityHanoi
 • Latitude0.99990000
 • Longitude0.99990000

Website Contacts

Back to Top